تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۹:۱۲
کد خبر: ۲۴۴۳۴۸
از آغاز امسال تا پایان آذر ماه رقم خورد؛
‌می‌متالز - شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال جاری توانست با کسب درآمد ۵۵۱ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال از فروش دو میلیون و ۵۷ هزار تن محصول در بازار‌های داخلی و صادراتی، رشد ۹۷ درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

به گزارش می‌متالز، روند رو به رشد شرکت ملی صنایع مس ایران در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یافت و این شرکت توانست در زمینه تولید کاتد و کنسانتره رکورد‌های خوبی را به ثبت برساند و روند رو به رشد خود در تولید کاتد را که از پاییز امسال شروع شده بود تداوم ببخشد. همچنین این شرکت در آذر ماه امسال توانست هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

رشد ۳ درصدی تولید شرکت ملی مس

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته است ۲۱۶ هزار و ۳۴۵ تن کاتد مس تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۴ درصد افزایش داشته است. این شرکت در دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ موفق به تولید ۲۰۶ هزار و ۷۷۷ تن کاتد شده بود.

شرکت مس از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، توانسته است ۴۰ میلیون و ۹۷۱ هزار تن سنگ سولفوری تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۲ درصدی است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، ۴۰ میلیون و ۴۳ هزار تن سنگ سولفوری تولید کرده بود.

«فملی» در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال توانست ۶۱۸ هزار و ۸۹۷ تن اسید سولفوریک تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۲۷ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۹ ماه سال قبل، ۲۷۱ هزار و ۵۷۸ تن اسید سولفوریک تولید کرد.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، ۹۲۴ هزار و ۱۸۰ تن کنسانتره مس تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت از فروردین ماه تا پایان آذر ماه سال پیش موفق به تولید ۹۰۵ هزار و ۴۴۵ تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت مس در ۹ ماه سال جاری پنج هزار و ۹۵۲ تن کنسانتره مولیبدن تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۱۶ درصدی است. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود پنج هزار و ۱۲۶ کنسانتره مولیبدن تولید کند.

«فملی» از آغاز امسال تا پایان آذر ماه توانست ۶۵۵ تن کنسانتره طلا و نقره تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال قبل، ۵۹۸ تن کنسانتره طلا و نقره تولید کرده بود.

«فملی» در ۹ ماه امسال ۸۳۱ تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در دوره ۹ ماهه سال گذشته ۶۸۱ تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه آذر ماه امسال به ۴۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۱۱ تن رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال ۱۳۹۹ توانسته بود در مجموع ۴۱ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۴۳۳ تن محصول تولید کند.

رشد ۹۷ درصدی درآمد «فملی»

فروش «فملی» ۸۱ درصد افزایش یافت

نمودار ۲ حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ توانسته است ۱۱۴ هزار و ۹۸۳ تن کاتد را در بازار‌های داخلی به فروش برساند. این شرکت طی ۹ ماه سال ۱۳۹۹، ۱۲۰ هزار و ۴۲۸ تن کاتد در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت مس در ۹ ماه سال جاری موفق به فروش یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۴۴ تن سنگ سولفوری در بازار‌های داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۰۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، ۵۸۲ هزار و ۱۳۸ تن سنگ سولفور در بازار‌های داخلی به فروش رسانده بود.

«فملی» از شروع امسال تا پایان آذر ماه توانسته است ۵۱۷ هزار و ۷۴۹ تن اسید سولفوریک را در بازار‌های داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۱۶۷ درصد افزایش یافته است. این شرکت در ۹ ماه سال قبل، ۱۹۳ هزار و ۷۹۰ تن اسید سولفوریک در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۳۸۸ تن کنسانتره مس را در بازار‌های داخلی فروخته است. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۱۳۲ تن کنسانتره مس فروخته بود.

شرکت مس در ۹ ماه سال جاری، چهار هزار و ۳۷۹ تن کنسانتره مولیبدن را در بازار‌های داخلی به فروش رسانده است. این شرکت در سال قبل طی ۹ ماه سال قبل، چهار هزار و ۳۸۰ تن کنسانتره مولیبدن را در بازار داخلی فروخته بود.

«فملی» در ۹ ماه امسال موفق به فروش ۶۹۵ تن کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۴۴۱ هزار تن کنسانتره طلا و نقره را در بازار‌های داخلی به فروش برساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است طی ۹ ماه سال جاری یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۷۹۸ تن محصول را در بازار‌های داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال قبل یک میلیون و ۳۵ هزار و ۵۷۹ تن محصول در بازار‌های داخلی فروخته بود.

«فملی» در ۹ ماه امسال، ۱۰۵ هزار و ۶۳۱ تن کاتد را روانه بازار‌های صادراتی کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، از رشد ۹ درصدی برخوردار است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، ۹۶ هزار و ۱۵۴ تن کاتد در بازار‌های صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ توانسته است ۸۳۷ تن اکسید مولیبدن را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال پیش موفق به فروش ۶۸۱ تن اکسید مولیبدن در بازار‌های صادراتی شده است.

مجموع صادرات شرکت مس در ۹ ماه ابتدایی امسال به ۱۰۷ هزار و ۴۵۹ تن رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۱ درصدی داشته است. این شرکت از فروردین ماه تا پایان آذر ماه سال قبل، توانسته بود ۹۶ هزار و ۵۸۰ تن محصول صادر کند.

«فملی» در ۹ ماه سال جاری توانسته است ۲۲۰ هزار و ۶۱۴ تن کاتد را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد ۲ درصدی همراه بوده است. این شرکت در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال پیش، ۲۱۶ هزار و ۵۸۲ تن کاتد را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۵۷ هزار و ۲۵۷ تن رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۱۵۹ تن محصول را در بازار‌های داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد ۹۷ درصدی درآمد «فملی»

رشد ۱۰۲ درصدی درآمد کاتد صادراتی

در نمودار ۳ مشاهده می‌شود شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ توانسته است از فروش کاتد در بازار‌های داخلی، ۲۵۸ هزار و ۹۱۱ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال درآمد به دست آورد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸۶ درصد افزایش یافته است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ طی همین مدت، ۱۳۸ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در ۹ ماه سال جاری موفق به کسب درآمد دو هزار و ۱۴۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال از فروش سنگ سولفوری در بازار‌های داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۲۰۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال گذشته، ۶۹۴ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازار‌های داخلی به دست آورده بود.

«فملی» در ۹ ماه امسال توانسته است دو هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک را در بازار‌های داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۹۵۲ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۹ ماه سال پیش، ۲۱۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال درآمد از اسید سولفوریک در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، موفق به کسب درآمد پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریالی از فروش کنسانتره مس در بازار‌های داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در سال ۱۳۹۹ طی همین مدت، توانسته بود درآمد دو هزار و ۶۸۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریالی از فروش کنسانتره مس در بازار‌های داخلی به دست آورد.

شرکت مس از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۱۶ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازار‌های داخلی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، ۱۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت از فروردین ماه تا پایان آذر ماه سال قبل، هفت هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازار داخلی کسب کرده بود.

«فملی» در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ موفق به کسب درآمد ۲۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۶ درصد افزایش یافته است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ طی ۹ ماه، توانسته بود ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی به دست آورد.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه امسال، ۳۱۰ هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه منتهی به آذر سال پیش، ۱۶۴ هزار و ۸۰۵ میلیارد و ۹۴۱ میلیون درآمد از فروش محصولات از بازار‌های داخلی به دست آورد.

«فملی» در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال جاری توانسته است ۲۳۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار‌های صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال قبل، ۱۱۷ هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار‌های صادراتی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ توانسته است سه هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال درآمد از فروش اکسید مولیبدن در بازار‌های صادراتی حاصل کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، موفق به کسب درآمد یک هزار و ۳۸۴ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریالی از فروش اکسید مولیبدن در بازار‌های صادراتی شده بود.

مجموع درآمد فروش صادراتی شرکت مس از آغاز امسال تا پایان آذر ماه به ۲۴۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۱۱۰ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۹ ماه سال قبل توانسته بود ۱۱۴ هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون ریال از طریق صادرات محصول کسب کند.

«فملی» در ۹ ماه سال جاری توانسته است ۴۹۶ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال از فروش کاتد در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد ۹۳ درصدی است. این شرکت در ۹ ماه سال پیش، ۲۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، به ۵۵۱ هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۲۷۹ هزار و ۷۲۲ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی درآمد کسب کند.

رشد ۹۷ درصدی درآمد «فملی»

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده