تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۰۷
کد خبر: ۲۴۴۷۷۱
در آذر ماه ۱۴۰۰ رقم خورد؛
‌می‌متالز - گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در آذر ماه سال جاری، توانست ۹۱۶ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال درآمد از محل فروش محصولات آلومینیومی کسب کند که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن، ۷.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴.۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش می‌متالز، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، نشان می‌دهد این شرکت در تولید ورق، کلد و تسمه آلومینیومی در مقایسه با آبان ماه موفق عمل کرده است، اما نسبت به آذر ماه سال قبل، تنها میزان تولید ورق آلومینیومی رشد داشته است.

افزایش ۳.۹ درصدی تولید ورق آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، ۳۷۲ تن ورق آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن، رشد ۳.۹ درصدی داشته است. «فنوال» در آبان ماه امسال، ۳۵۸ تن ورق آلومینیومی تولید کرده بود. میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشد ۱۸۳.۳ درصدی دارد. این شرکت در آذر ماه ۱۳۹۹، ۱۳۱ تن از این محصول را تولید کرده بود.

در بررسی میزان فروش ورق آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه سال جاری، می‌توان به افت ۱.۲ درصدی فروش این محصول نسبت به ماه قبل از آن، اشاره کرد. شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، ۳۷۳ تن ورق آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است که در آبان ماه سال جاری، این شرکت ۳۷۸ تن از این محصول را فروخته بود. همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از افزایش ۳۲.۹ درصدی فروش دارد. «فنوال» در آذر ماه ۱۳۹۹، ۲۸۱ تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه پیش از آن، ۲.۶ درصد افزایش داشته است و از ۸۵ هزار و ۴۷۶ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۸۷ هزار و ۷۳۸ تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه مورد بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش این محصول آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه امسال با آذر ماه ۱۳۹۹، بیانگر رشد ۲۸.۱ درصدی است. قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، ۶۸ هزار و ۴۸۸ تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

رشد ۷.۴ درصدی درآمد «فنوال»

میزان تولید کویل آلومینیومی ۲۸.۴ درصد افت پیدا کرد

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، ۱۰۹ تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن که ۱۵۲ تن کویل آلومینیومی در این شرکت تولید شده بود، افت ۲۸.۴ درصدی ملاحظه می‌شود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که میزان تولید کویل آلومینیومی ۱۵۰ تن بود، نشان از افت ۲۷.۳ درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه سال جاری، ۱۲۶ تن بوده است که نسبت به آبان ماه که این شرکت، ۱۲۴ تن از این محصول را به فروش رسانده بود، رشد ۱.۱ درصدی مشاهده می‌شود. همچنین مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حکایت از افزایش ۱۴.۱ درصدی فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۳۹۹، ۱۱۰ تن از این محصول را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشت؛ به گونه‌ای که از ۹۳ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۹۳ هزار و ۹۵۸ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. ضمن اینکه نرخ فروش این محصول در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که نرخ فروش کویل ۶۹ هزار و ۲۸۸ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، ۳۵.۶ درصد رشد را نمایان می‌کند.

افزایش تولید و فروش تسمه آلومینیومی

میزان تولید تسمه «فنوال» در آذر ماه سال جاری، ۲۹۷ تن بوده است که نسبت به ماه قبل از آن که میزان تولید این محصول، ۱۷۸ تن بود، رشد ۶۷.۲ درصدی مشاهده می‌شود. میزان تولید تسمه در ماه مورد بررسی نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱.۲ درصد افت داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در آذر ماه سال گذشته ۳۰۱ تن تسمه تولید کرده بود.

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، ۲۶۴ تن تسمه آلومینیومی به فروش رساند که نسبت به آبان ماه که این شرکت ۲۰۴ تن تسمه فروخته بود، بیانگر ۲۹.۴ درصد رشد است. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۱.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. «فنوال» در آذر ماه سال قبل، ۲۹۹ تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه «فنوال» در آذر ماه سال جاری، ۹۲ هزار و ۸۷۷ تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ و آذر ماه سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۲ درصد و ۴۱.۱ درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در آبان ماه ۱۴۰۰، ۹۱ هزار و ۶۱ تومان به ازای هر کیلوگرم و در آذر ماه ۱۳۹۹، ۶۵ هزار و ۸۴۷ تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد چشمگیر تولید کلد آلومینیومی طی یک ماه

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، ۶۲ تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید کلد در مقایسه با ماه قبل از آن که ۲۶ تن از این محصول تولید شده بود، ۱۳۴.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، ۳۵۳ تن کلد تولید شده بود که بیانگر کاهش ۸۲.۵ درصدی تولید این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به آذر ماه سال قبل است.

«فنوال» در آذر ماه امسال نیز میزان ۶۰ تن کلد فروخت که نسبت به آبان ماه با میزان فروش ۲۶ تن ۱۳۵.۴ درصد رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش ۲۶۲ تن، ۷۶.۹ درصد افت ملاحظه می‌شود.

نرخ فروش کلد شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، نسبت به آبان ماه امسال، رشد ۰.۶ درصدی داشته و از ۱۰۰ هزار و ۶۲۳ تومان به ازای هر کیلوگرم در آبان ماه به ۱۰۱ هزار و ۲۴۴ تومان به ازای هر کیلوگرم در آذر ماه رسیده است. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با قیمت ۸۰ هزار و ۱۵ تومان به ازای هر کیلوگرم، ۲۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محصول کارمزدی تولید نشد

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰ محصول کارمزدی تولید نکرد و این در حالی است که در آبان ماه، این شرکت توانسته بود ۵۴۰ تن محصول کارمزدی تولید و روانه بازار کند. در مدت مشابه سال گذشته نیز ۲۸۳ تن محصول کارمزدی در این شرکت تولید شده بود.

«فنوال» در آذر ماه، ۴۸۷ تن محصول کارمزدی به فروش رساند که در مقایسه با آبان ماه و آذر ماه ۱۳۹۹، به ترتیب ۹.۹ درصد کاهش و ۷۲.۳ درصد افزایش داشته است. به طوری که در آبان ماه و همچنین در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۹، این شرکت به ترتیب ۵۴۰ تن و ۲۸۳ تن محصول کارمزدی فروخته بود.

نرخ فروش محصولات کارمزدی شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت آبان ماه ۲.۳ درصد رشد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است. به گونه‌ای که این نرخ در آبان ماه از ۲۸ هزار و ۵۵۳ تومان به ازای هر کیلوگرم بود و در آذر ماه به به ۲۹ هزار و ۲۰۱ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصولات کارمزدی این شرکت در آذر ماه ۱۳۹۹، ۲۰ هزار و ۷۹۷ تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد «فنوال» در آذر ماه ۱۴۰۰

همان‌گونه که در نمودار ۲ آمده است، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در آذر ماه ۱۴۰۰، در مجموع حدود ۸۴۰ تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید «فنوال» در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن، ۳۳.۱ درصد افت و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱ درصد کاهش داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در آخرین ماه پاییز امسال، در مجموع حدود یک هزار و ۳۱۱ تن انواع محصولات آلومینیومی فروخت که ۴۸۷ تن از آن، کارمزدی بود. میزان فروش این شرکت در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه پیش از آن، ۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹، ۶.۲ درصد رشد داشته است.

«فنوال» در آذر ماه سال جاری، در مجموع حدود ۹۱۶ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی خود درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، ۷.۴ درصد افزایش و همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۲۴.۹ درصد رشد پیدا کرده است.

رشد ۷.۴ درصدی درآمد «فنوال»

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده