تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۴۰
کد خبر: ۲۴۴۹۲۷
‌می‌متالز - بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال برخی از شرکت‌های بورسی گزارشات سه و ۱۲ ماهه خود را منتشر کردند.

به گزارش می‌متالز، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال برخی از شرکت‌های بورسی گزارشات سه و ۱۲ ماهه خود را منتشر کردند.

بر این اساس شرکت قند بیستون با نماد قیستو در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۱۶ تومان سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد افزایش داشته است.

سرمایه ثبت شده قیستو ۴۸۰ میلیارد تومان است. این شرکت طی عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سود محقق کرده است.

همچنین شرکت سرمایه گذاری پویا همگام با نماد وپویا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۸ درصد افزایش داشته است.

وپویا همگام ۱۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده دارد. این شرکت طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

افزایش سود ۵۷۵ درصدی یک شرکت

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد وارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ به ازای هر سهم حدود ۲۰۰ تومان سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷۵ درصد افزایش داشته است.

وارس با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۹۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

شرکت کاشی پارس با نماد کپارس نیز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۳۸۵ تومان سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.

کپارس با سرمایه ثبت شده ۱۲ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده