تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴:۱۵
کد خبر: ۲۵۸۲۱۵
در فروردین ماه امسال،
‌می‌متالز - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در فروردین ماه سال جاری با فروش ۸۷۶ هزار و ۸۸۱ تن محصول، ۳۹ هزار و ۶۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که این میزان درآمد نسبت به فروردین ماه سال قبل ۵۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، رکوردشکنی در تولید و فروش به عادت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یکی دو سال اخیر تبدیل شده و این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نیز موفق عمل کرد. «کچاد» توانست در این ماه میزان تولید کنسانتره، گندله، شمش فولادی و آهن اسفنجی را نسبت به فروردین ماه سال قبل افزایش دهد و در تولید ماهانه کنسانتره، گندله و شمش فولادی نیز رکوردشکنی کند. ضمن اینکه میزان صادرات فروردین ماه این شرکت نیز مطلوب و قابل توجه بوده است.

رشد ۴۱ درصدی تولید گندله

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۹۱۶ هزار و ۴۳۴ تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد رشد داشته است. این شرکت در سال گذشته طی همین مدت توانسته بود ۸۶۲ هزار و ۹۶۷ تن کنسانتره تولید کند.

چادرملو در فروردین ماه امسال موفقت به تولید سه هزار و ۳۵۲ تن آپاتیت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، رشد ۲۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۸۴۳ تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین ماه سال جاری، ۳۹۳ هزار و ۲۶۴ تن گندله تولید شد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۱ درصدی داشته است. این شرکت در فروردین ماه سال قبل، ۲۷۸ هزار و ۴۲۸ تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ هزار و ۴۱ تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۰.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، موفق شده بود حدود ۱۵۵ هزار و ۸۷۷ تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین ماه امسال به ۱۰۸ هزار و ۱۳۷ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت طی فروردین ماه سال گذشته، ۱۰۵ هزار و ۴۳۵ تن شمش فولادی تولید کرده بود.

مجموع تولید «کچاد» در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۳۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۲ درصد رشد داشته است. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توانسته بود یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۲۲۸ تن محصول تولید کند.

«کچاد» 39 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد

حجم فروش شمش چادرملو ۷۱ درصد افزایش یافت

نمودار ۲ حاکی از آن است که ۵۶۲ هزار و ۹۱۸ کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به فروش رسیده است. چادرملو در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۶۹۴ هزار و ۲۹۸ تن کنسانتره به فروش برساند.

چادرملو طی فروردین ماه سال جاری موفق به فروش ۱۶۱ تن آپاتیت شد. این شرکت طی همین مدت در سال ۱۴۰۰، ۶۶۴ تن آپاتیت فروخته بود.

طی فروردین ماه امسال، ۲۰۴ هزار و ۲۳۴ تن گندله توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو فروخته شد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، حاکی از رشد ۱۴۱ درصدی است. این شرکت، در فروردین ماه سال گذشته، ۸۴ هزار و ۷۰۷ تن گندله فروخته بود.

همچنین «کچاد» در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ۱۷ هزار و ۷۱۵ تن آهن اسفنجی به فروش رسانده است.

چادرملو در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ موفق به فروش پنج هزار و ۶۶۸ تن نرمه گندله در بازار داخلی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، رشد هفت هزار و ۸۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل، ۷۱ تن نرمه گندله را در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین ماه سال جاری موفق به فروش ۷۳ هزار و ۵۳۶ تن شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد رشد داشته است. این شرکت طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۵۷ هزار و ۵۸۴ تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد.

«کچاد» در فروردین ماه امسال توانست ۳۰ هزار و ۳۶۴ تن شمش فولادی را در بازار‌های صادراتی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۹۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال پیش موفق به فروش سه هزار تن شمش فولادی شده بود.

جمع فروش داخلی و صادراتی شمش فولادی چادرملو در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۰۳ هزار و ۹۰۰ تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد ۷۱ درصدی است. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۶۰ هزار و ۵۸۴ تن شمش فولادی را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در ماه مورد بررسی به ۸۷۶ هزار و ۸۸۱ تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل توانسته بود ۸۵۸ هزار و ۳۹ تن محصول را در بازار‌های داخلی و صادراتی بفروشد.

«کچاد» 39 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد

رشد ۱۲۵ درصدی درآمد حاصل از فروش شمش فولادی

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، از محل فروش کنسانتره، ۱۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد رشد داشته است. این شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ موفق شده بود با فروش کنسانتره، ۱۵ هزار و ۶۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملو طی فروردین ماه امسال موفق به کسب درآمد دو میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریالی از آپاتیت شده است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، ۱۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال درآمد از فروش آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین ماه سال جاری، از فروش گندله هشت هزار و ۴۴۰ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱۸ درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در فروردین ماه سال پیش از فروش گندله دو هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

همچنین «کچاد» در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی کسب کرده بود.

چادرملو در فروردین ماه سال جاری توانست ۹۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال از فروش نرمه گندله در بازار داخلی درآمد کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ هزار و ۳۷۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل، به درآمد ۸۸۷ میلیون ریالی از فروش نرمه گندله در بازار داخلی رسیده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ موفق به کسب درآمد ۱۱ هزار و ۱۰ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۸ درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته بود طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ درآمد ۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازار داخلی کسب کند.

گفتنی است که «کچاد» در فروردین ماه امسال توانست سه هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال درآمد از صادرات فروش شمش فولادی داشته باشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از رشد ۹۰۹ درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته ۳۶۹ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فولادی کسب کرده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شمش فولادی شرکت چادرملو در فروردین ماه سال جاری به ۱۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، ۶ هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال درآمد از فروش شمش فولادی در بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۹ هزار و ۶۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۳ درصد رشد داشته است. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته توانسته بود ۲۵ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال درآمد به دست آورد.

«کچاد» 39 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده