تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۲:۰۷
کد خبر: ۲۵۸۳۵۳
‌می‌متالز - مسوولیت پیشنهاد فهرست کالا‌های موضوع بند فوق یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، سایت رکنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ یادداشتی از عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی، با عنوان "اجرای ناقص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده / اجحاف در حقوق مالیاتی مودیان و کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت" منتشر کرد. در پی آن دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی جوابیه‌ای ارسال کرد که به شرح زیر است:

"در پاسخ به مطلب منتشره در پایگاه اطلاع رسانی متبوع با عنوان "اجرای ناقص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده احجاف در حقوق مالیاتی مودیان و کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت، در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱، مقضی است دستور فرمایید مطابق قانون جهت تنویر افکار عمومی توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

درخصوص فهرست کالا‌های آسیب رسان به سلامت جامعه (موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات برارزش افزوده همانگونه که اعلام می‌دارد: مطابق بند یاد شده مقرر شده است نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالا‌های آسیب رسان به سلامت به استثنای کالا‌های موضوع بند (ت) این ماده، تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶ درصد می‌باشند.

فهرست کالا‌های موضوع این بند و واحد‌های تولید کننده آن‌ها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر یک ماه بعد آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است؛ بنابراین با عنایت به مطالب مذکور، مسئولیت پیشنهاد فهرست کالا‌های موضوع بند فوق یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که در گزارش مذکور اشتبا‌ها متولی تهیه فهرست وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است. شایان ذکر است این سازمان طی نامه‌های شماره ۸۵۰۴/۲ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ و ۱۸۱۹۶۸/۲ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ عنوان وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست تشکیل کارگروه در اسرع وقت و ارائه پیشنهاد فهرست کالا‌های مذکور را نموده که تاکنون پاسخی واصل نشده است. "

منبع: رکنا

عناوین برگزیده