تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۲:۱۶
بازدید: ۲۴۲
کد خبر: ۲۹۲۲۷۴
سرویس خبر : فلزات غیرآهنی

مزایده عمومی شرکت آلومینیوم المهدی

‌می‌متالز - شرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید؛ لذا متقاضیان می‌توانند براساس شرایط اعلام شده در آگهی مندرج در وب سایت المهدی به آدرس www.almahdi.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

به گزارش می‌متالز، شرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید؛ لذا متقاضیان می‌توانند براساس شرایط اعلام شده در آگهی مندرج در وب سایت المهدی به آدرس www.almahdi.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

۱- تضمین شرکت در مزایده برای هر یک از کالا مطابق جدول ذیل معادل ۲% (دو درصد) مبلغ پیشنهادی می‌باشد که می‌بایست منحصرا به صورت سپرده نقدی یا چک بانکی (تضمینی) و یا ضمانتنامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمدید برای مدت مشابه (به شماره حساب IR۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۴۰۷۲۲۱۳ بنام شرکت آلومینیوم المهدی) بوده و در پاکت (الف) قرار داده شود و بهمراه پیشنهاد قیمت خود در پاکت (ب) بصورت دربسته و مهر و لاک شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت المهدی تحویل نمایند. این تضامین از تاریخ ارائه می‌بایست حداقل ۳ ماه دارای اعتبار باشد.

۲ - تاریخ تحویل پاکات مزایده: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲،

۳- تاریخ بازدید: خریداران می‌توانند در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ جهت بازدید به مدیریت امور انبار‌ها و سفارشات واقع در محل کارخانه آلومینیوم المهدی در بندرعباس مراجعه نموده و سوالات و ابهامات خود را در این خصوص مطرح نمایند.

۴- محل تحویل پاکات مزایده: بندرعباس، کیلومتر ۱۸ جاده اسکله شهید رجایی، بلوار صنعت، شرکت آلومینیوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن:۳۲۶۱۲۲۳۱-۰۷۶ دورنگار: ۳۳۵۹۵۵۵۰-۰۷۶،
۵- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

مزایده عمومی شرکت آلومینیوم المهدی

منبع: صبح ساحل نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده