تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۲:۵۰
کد خبر: ۲۹۲۶۰۷
‌می‌متالز - طبق آمار، بازدهی شاخص کل بورس طی یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن حدود منفی ۵.۸ درصد بوده است.

به گزارش می‌متالز، بازدهی شاخص کل در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴.۶ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۳۰ روز نخست امسال، ۱۳.۲ درصد ذکر شده، البته که شاخص کل بورس طی یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن بازدهی منفی ۵.۸ درصدی داشته است.

بازدهی منفی ۵.۸ درصدی شاخص کل در یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن
بازدهی کل شاخص هم وزن در سال ۱۴۰۰ به میزان منفی ۲۰.۸ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۳۰ روز نخست امسال، ۳۸.۶ درصد ذکر شده، همچنین شاخص کل هم وزن طی یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن بازدهی منفی ۴.۴ درصدی داشته است.

بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴.۵ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۳۰ روز نخست امسال ۱۵.۹ درصد ذکر شده، همچنین شاخص ۳۰ شرکت بزرگ طی یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن بازدهی منفی ۵.۲ درصدی داشته است.

بازدهی شاخص صنعت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲ درصد بوده، اما بازدهی همین شاخص در ۳۳۰ روز نخست امسال، ۱۵.۳ درصد ذکر شده، همچنین شاخص صنعت طی یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن بازده منفی ۵.۹ درصدی داشته است.

بازدهی منفی ۵.۸ درصدی شاخص کل در یک ماه منتهی به ۲۴ بهمن
ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان ۲۴ بهمن امسال حدود ۵۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است همچنین شاخص کل و هم وزن در یک ماه اخیر روند نزولی داشته اند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده