تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۶:۴۴
بازدید: ۱۹۵
کد خبر: ۶۴۱۵۱
سرویس خبر : فلزات غیرآهنی

تحقق سود 715 ریالی ایرالکو در نیمه اول سال

می متالز - شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 برای هر سهم 715 ریال سود محقق کرد.
تحقق سود 715 ریالی ایرالکو در نیمه اول سال

به گزارش می متالز، فایرا در مدت مشابه سال قبل 394 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود.

علت اصلی افزایش 81 درصدی سود در 6 ماهه سال 98 نسبت به مدت مشابه قبل را می توان رشد 49 درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش 10 درصدی هزینه های مالی دانست.

آلومینیوم ایران در تابستان حدود 46 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده که 75 درصد رشد سود نسبت به بهار را به ثبت رسانده است.

چند نکته از وضعیت صورت‌ مالی فایرا باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه اداری عمومی و فروش و مهم‌تر از آن مالیاتی این شرکت نیازمند بررسی دقیق‌تری است اما نکته مهم به تغییرات احتمالی در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور بازمی‌گردد که می‌تواند سود این شرکت را به شدت کاهش دهد.

آلومینیوم به فلزی که انرژی زیادی را برای تولید می‌طلبد مشهور است. به این ترتیب کشورهایی که واردکننده انرژی هستند معمولا به سمت تولید این فلز کاربردی حرکت نمی‌کنند. مصرف برق آلومینیوم ایران در سال 97 حدود 198 میلیارد تومان با نرخ هر کیلو وات ساعت برق 74 تومان است. باید توجه داشت کل سود خالص نیمه نخست آلومینیوم ایران با وجود عملکرد مناسب 372 میلیارد تومان است.

اگر دولت به سمت حذف یارانه‌های پنهان با هدف الزام برای جبران کسری بودجه و پایان بی‌عدالتی موجود در جامعه حرکت کند، تغییرات نرخ برق می‌تواند به شدت بر سودآوری فایرا اثرگذار باشد.

بر این اساس فایرا بخش قابل توجهی از سود خود را مدیون یارانه انرژی است. در چنین شرایطی با توجه به این موضوع که نرخ فروش محصولات در بازار تعیین می‌شود و با فرض عدم تغییر قابل توجه در متغیرهای اثرگذار بر قیمت محصول نهایی، افزایش نرخ برق می‌تواند هزینه‌های این شرکت را به شدت افزایش دهد.

عناوین برگزیده