تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۰۷
بازدید: ۱۷۰
کد خبر: ۹۲۵۵۳
نسبت به دوره مشابه؛

افزایش سود "ونیکی" چشمگیر بود

می متالز - شرکت سرمایه‎ گذاری ملی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار ۲۸۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۳۰ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۸۹ درصدی برخوردار است.
افزایش سود "ونیکی" چشمگیر بود

به گزارش می متالز، شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران با سرمایه ۷ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۸۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۸۹ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۱۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۱۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

"ونیکی" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران در دوره یاد شده، با افزایش ۶۵ هزار و ۲۴۳ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال به ۱۰۱ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال معادل ۲۲ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال محاسبه شد.

"ونیکی" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵ هزار و ۸۷ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به مبلغ معادل ۱۰ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۵ هزار و ۴۸ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال خریداری کرد.

عناوین برگزیده