بین الملل غرب آسیا
دسته بندی :
کالا‌های تجاری با قطار از چین به افغانستان انتقال می‌یابد
اداره راه آهن طالبان:

کالا‌های تجاری با قطار از چین به افغانستان انتقال می‌یابد

غرب آسیا
اقتصاد ترکیه فقط یک قدم تا ورشکستگی

اقتصاد ترکیه فقط یک قدم تا ورشکستگی

غرب آسیا
کمک آذربایجان به قزاقستان برای صادرات نفت

کمک آذربایجان به قزاقستان برای صادرات نفت

غرب آسیا
ترکیه امسال چند میلیارد دلار خودرو صادر کرد

ترکیه امسال چند میلیارد دلار خودرو صادر کرد

غرب آسیا
توقف دو هفته‌ای بخشی از صادرات گاز آذربایجان به ترکیه

توقف دو هفته‌ای بخشی از صادرات گاز آذربایجان به ترکیه

غرب آسیا
تورم ترکیه به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید

تورم ترکیه به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید

غرب آسیا

مناقصه برای قرارداد جدید خط آهن گمرک حیرتان اعلام شد

غرب آسیا
ار ساخت خط آهن آقینه-اندخوی پس از توقف، دوباره آغاز شد

ار ساخت خط آهن آقینه-اندخوی پس از توقف، دوباره آغاز شد

غرب آسیا