غرب آسیا

بین الملل غرب آسیا
دسته بندی :
کالا‌های تجاری با قطار از چین به افغانستان انتقال می‌یابد
اداره راه آهن طالبان:

کالا‌های تجاری با قطار از چین به افغانستان انتقال می‌یابد

اقتصاد ترکیه فقط یک قدم تا ورشکستگی

اقتصاد ترکیه فقط یک قدم تا ورشکستگی

کمک آذربایجان به قزاقستان برای صادرات نفت

کمک آذربایجان به قزاقستان برای صادرات نفت

ترکیه امسال چند میلیارد دلار خودرو صادر کرد

ترکیه امسال چند میلیارد دلار خودرو صادر کرد