بین الملل اروپا
دسته بندی :
سقوط آزاد روبل

سقوط آزاد روبل

تورم بریتانیا نزول کرد

تورم بریتانیا نزول کرد

درآمد نفتی روسیه کاهش یافت

درآمد نفتی روسیه کاهش یافت

جزئیات عرضه اولیه و قیمت هر سهم پورشه در بورس آلمان

جزئیات عرضه اولیه و قیمت هر سهم پورشه در بورس آلمان

روسیه روبل دیجیتال راه‌ندازی می‌کند

روسیه روبل دیجیتال راه‌ندازی می‌کند

توپ بحران گاز به زمین آلمان افتاد

توپ بحران گاز به زمین آلمان افتاد

تورم در منطقه اروپا رکورد زد

تورم در منطقه اروپا رکورد زد

درآمد‌های نفتی روسیه به بالاترین میزان رسید

درآمد‌های نفتی روسیه به بالاترین میزان رسید

انگلیس نیروگاه هسته‌ای جدید می‌سازد

انگلیس نیروگاه هسته‌ای جدید می‌سازد

۱