تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۳۲
کد خبر: ۲۰۲۵۱۰
‌می‌متالز - شرکت فولاد خوزستان با فروش سه میلیون و ۶۳۵ هزار تن محصول طی ۱۱ ماه امسال، ۲۶۸ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با سال قبل، رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، به دلیل تغییر دستورالعمل‌ها و کاهش تقاضای فولاد در بازار داخلی و صادراتی، فروش فولاد خوزستان در بهمن ماه نسبت به دی ماه اندکی افت را نشان می‌دهد، اما این شرکت با تامین داخلی صنایع جنبی خود به ویژه در استان خوزستان، تکمیل زنجیره تولید در کشور را در دستور کار قرار داده است.

رشد ۲ درصدی تولید محصول در فولاد خوزستان

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانست در ۱۱ ماه سال جاری دو میلیون و ۱۴۴ هزار و ۵۵۷ بیلت و بلوم تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افت دارد. فولاد خوزستان در سال گذشته طی همین مدت توانست دو میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۵ تن بیلت و بلوم تولید کند. البته دلیل کاهش تولید بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان، تمرکز بیشتر بر تولید اسلب بوده است.

«فخوز» در ۱۱ ماه سال جاری یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۹۰ تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۲ درصدی همراه است. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل یک میلیون و ۸۵ هزار و ۴۴۷ تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ پنج میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۴۸ تن گندله تولید شد که نسبت همین مدت در سال ۱۳۹۸، حدود ۰.۷ درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در ۱۱ ماه سال قبل پنج میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۱۹ تن گندله تولید کرده بود.

مجموع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در ۱۱ ماه امسال به سه میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۴۷ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ توانسته بود سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۶۲ تن محصول تولید کند.

رشد ۹۰ درصدی درآمد «فخوز»

فولاد خوزستان سه میلیون و ۶۳۵ هزار تن محصول فروخت

نمودار ۲ حاکی از آن است شرکت فولاد خوزستان توانست در ۱۱ ماه سال جاری یک میلیون و ۹۹ هزار و ۶۰۷ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در سال گذشته طی همین مدت موفق شد یک میلیون و ۶۶ هزار و ۲۳ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

«فخوز» در ۱۱ ماه سال جاری ۸۴۳ هزار و ۱۰۳ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد دارد. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل ۷۰۰ هزار و ۹۶۰ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری موفق به فروش ۳۱۹ هزار و ۳۷۲ تن گندله در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، ۳۲۴ هزار و ۵۲۴ تن گندله در بازار داخلی فروخت.

در شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری، ۲۱ تن ورق و دو هزار و ۱۳۸ تن آهن اسفنجی در بازار داخلی فروخته شد.

جمع فروش داخلی فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۶۴ هزار و ۲۲۰ تن رسید که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد رشد دارد. این شرکت طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸، توانسته بود دو میلیون و ۹۱ هزار و ۵۰۷ تن محصول در بازار‌های داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ موفق به فروش ۹۵۸ هزار و ۷۱۰ تن بیلت و بلوم در بازار‌های صادراتی شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش یافته است. فولاد خوزستان سال گذشته طی ۱۱ ماه سال قبل توانست یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۱۶۷ تن بیلت و بلوم را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

«فخوز» در ۱۱ ماه امسال ۴۰۲ هزار و ۸۰۱ تن اسلب را روانه بازار‌های صادراتی کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد دارد. این شرکت سال گذشته طی همین مدت، ۳۶۱ هزار و ۵۷۴ تن اسلب صادر کرده بود.

فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری توانست ۱۰ هزار و ۲۶۲ تن ورق را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند که در مقایسه با سال قبل ۷۲ درصد افت نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ توانسته بود ۳۷ هزار و ۷۱۶ تن ورق را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری به یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۷۳ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دارد. این شرکت در ۱۱ ماه سال گذشته توانسته بود یک میلیون و ۷۱۶ هزار و ۴۵۷ تن محصول را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در ۱۱ ماه امسال به سه میلیون و ۶۳۵ هزار و ۹۹۳ تن رسید. این شرکت در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ توانسته بود سه میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۶۴ تن محصول بفروشد.

رشد ۹۰ درصدی درآمد «فخوز»

رشد ۱۴۳ درصدی درآمد فروش اسلب در بازار داخلی

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در ۱۱ ماه سال جاری از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۸۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵ درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در سال گذشته طی همین مدت توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«فخوز» در ۱۱ ماه سال جاری ۶۶ هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۳ درصد رشد دارد. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل ۲۷ هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری موفق به کسب درآمد چهار هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریالی از گندله در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، سه هزار و ۸۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال درآمد از گندله در بازار داخلی داشت.

در شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹، از فروش آهن اسفنجی ۴۵ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال و ورق فولادی دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال درآمد در بازار داخلی حاصل شد.

مجموع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۵۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۱۷ درصد رشد دارد. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل توانسته بود ۷۰ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۸۰ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است. فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال قبل درآمد ۵۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

«فخوز» در ۱۱ ماه امسال موفق شد ۳۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازار‌های صادراتی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ درصد رشد دارد. این شرکت در سال قبل توانسته بود ۱۴ هزار و ۹۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال اسلب را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

در فولاد خوزستان طی ۱۱ ماه سال جاری ۷۴۳ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال از فروش ورق فولادی در بازار‌های صادراتی درآمد حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش یافته است. این شرکت در ۱۱ ماه سال گذشته توانسته بود درآمد دو هزار و ۷۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون ریالی از صادرات ورق داشته باشند.

شرکت فولاد خوزستان توانست در ۱۱ ماه سال جاری ۱۱۴ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی داشته باشد که در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد ۶۳ درصدی است. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل ۷۰ هزار و ۵ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

مجموع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در ۱۱ ماه امسال به ۲۶۸ هزار و ۶۶۵ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد رشد دارد. این شرکت در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ توانسته بود ۱۴۰ هزار و ۷۷۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

رشد ۹۰ درصدی درآمد «فخوز»

منبع: فلزات آنلاین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده