تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۳۷
کد خبر: ۲۰۲۶۰۳
‌می‌متالز - با برگزاری مجمع فوق العاده بانک دی، افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصویب شد.

به گزارش می‌متالز، مجمع فوق العاده بانک دی صبح با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۵۷ درصدی سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصویب شد.

براین اساس، "دی" به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ قانون تجارت، سرمایه فعلی را از ۶۴۰ میلیارد تومان به ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان رساند.

همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از ۱۳.۵ به ۱۵ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

منبع: بورس پرس

عناوین برگزیده