تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۵۷
کد خبر: ۲۱۸۸۶۱
‌می‌متالز - دانشجویان زن و مرد خانه‌دار می‌توانند با پرداخت حق بیمه ماهانه خودشان را زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی ببرند. مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی مواردی را که کمک می‌کنند ابهامات پیرامون این طرح‌ها برطرف شوند را به شکل شفاف بیان کرده‌است.

به گزارش می‌متالز، بستر پوشش بیمه‌ای برای تمام دانشجویان و زنان خانه‌دار فراهم است و آن‌ها می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری از این امکان بهره‌مند شوند. سه نرخ حق بیمه ۱۲ درصد (بازنشستگی)، ۱۴ درصد (بازنشستگی و فوت) و ۱۸ درصد (بازنشستگی، فوت و کارافتادگی) برای برقراری این بیمه وجود دارد.

اگر دانشجویان یا زنان خانه‌دار به عنوان افراد تبعی تحت پوشش همسر یا پدر خود هستند، لازم نیست حتما سرانه درمان را بپردازند و می‌توانند همچنان از خدمات درمانی تحت پوشش همسر و پدر خود استفاده کنند، اما حق بیمه بازنشستگی خود را به‌صورت خاص با نرخ‌هایی که انتخاب می‌کنند بپردازند.

همچنین اگر خانه‌داری خودش را بیمه کرد، همسرش هم بیمه‌پرداز بود و باز نشسته شد، همسرش حقوق خودش را می‌گیرد و ایشان هم حقوق مستمری خوشان را به صورت مستقل دریافت می‌کنند.

نرخ ۱۲ درصد فقط برای سابقه بازنشستگی است و حمایت دیگری ندارد. عمدتا از سوی دختران و پسران جوان و مجرد مورد استقبال قرار می‌گیرد. این نرخ را برای افراد متاهل و متکفل توصیه نمی‌شود.

نرخ ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت دارد و در صورت فوت بیمه شده حقوقش را به خانواده و فرزندانش می‌پردازند. نرخ ۱۸ درصد علاوه بر بازنشستگی و فوت، از کار افتادگی را هم پوشش می‌دهد که افراد می‌تواند حقوق خودش و همسرش را با هم دریافت کند.

در این نوع بیمه که جزو بیمه مشاغل آزاد محسوب می‌شود، اگر فرد تمایل دارد از خدمات درمان هم استفاده کند باید جداگانه سرمایه‌اش را بپردازد که امسال رقم آن ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان است.

شرایط بیمه برای دانشجویان و زنان خانه‌دار

شرایط عمومی بازنشستگی برای بیمه دانشجویان و زنان خانه‌دار نیز برقرار است؛ به طور کلی شرایط بازنستگی به این ترتیب است که درخواست بازنشستگی برای مردان ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه است.

افراد با ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی بازنشسته می‌شوند. مردان با ۶۰ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه و زنان با ۵۵ سال سابقه سن و ۲۰ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند.

همچنین مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن که سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال دارند نیز به نسبت مدت بیمه‌پردازی از مستمری برخوردار می‌شوند. سن بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز ۱۸ تا ۵۰ سال است.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده