تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۳۳
کد خبر: ۲۱۹۲۹۴
‌می‌متالز - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سه ماه نخست سال جاری با فروش دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن محصول در بازار‌های داخلی و صادراتی، ۸۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش می‌متالز، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سال ۱۴۰۰ را بسیار درخشان آغاز کرد؛ این شرکت هم در تولید و هم در فروش عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از خود بر جای گذاشت. «کچاد» طرح‌های متعددی را در دست اقدام دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها، این شرکت و در ادامه صنعت فولاد کشور از نظر تامین مواد اولیه و تولید محصولات میانی توسعه قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

رشد ۱۸ درصدی تولید کنسانتره «کچاد»

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۳۴ هزار و ۳۳۶ تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد دارد. این شرکت در سال ۱۳۹۹ طی همین مدت توانسته بود دو میلیون و ۳۸۳ هزار و ۹۱ تن کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، موفق به تولید ۱۶ هزار و ۴۳۹ تن آپاتیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال ۱۳۹۹، توانسته بود هفت هزار و ۱۸۰ تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۶۹۰ هزار و ۹۲۰ تن گندله تولید شد. این شرکت در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، ۵۲۵ هزار و ۸۷۰ تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، ۴۴۵ هزار و ۵۶۵ تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، موفق شده بود حدود ۴۲۱ هزار و ۳۸۱ تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳۰۶ هزار و ۲۱۳ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۰ درصد افزایش یافته است. چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، ۲۵۴ هزار و ۱۶۵ تن شمش فولادی تولید کرده بود.

مجموع میزان تولید چادرملو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به چهار میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۴۰ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود چهار میلیون و ۱۴ هزار و ۸۸۸ تن محصول تولید کند.

رشد ۳۱۳ درصدی درآمد کچاد

حجم فروش چادرملو ۵۵ درصد افزایش یافت

نمودار ۲ حاکی از آن است که دو میلیون و ۱۲۶ هزار و ۱۱۲ کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به فروش رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد دارد. چادرملو در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، توانسته بود یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۹۳۵ تن کنسانتره به فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، موفق به فروش ۲۳ هزار و ۶۴۹ تن آپاتیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال ۱۳۹۹، یک هزار و ۶۹ تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۲۰۴ هزار و ۱۹۷ تن گندله فروخته شد. این شرکت، در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، ۲۴۵ هزار و ۶۰۱ تن گندله فروخته بود.

«کچاد» در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۳۸ هزار و ۶۹۷ تن آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، موفق شده بود حدود ۵۱ هزار و ۵۸۹ تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ موفق به فروش ۱۶۰ هزار و ۸۳۲ تن شمش فولادی در بازار داخلی و بین‌المللی شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۸ درصد رشد دارد. این شرکت طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۳۵ هزار و ۳۸۰ تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در سه ماه نخست سال جاری توانست ۵۶ هزار ۱۵ تن نرمه گندله را در بازار داخلی به فروش برساند. ضمن اینکه این شرکت موفق به فروش ۸۰ هزار و ۹۷۸ تن شمش فولادی در بازار‌های صادراتی شد و در نتیجه میزان فروش شمش فولادی این شرکت در بازار‌های داخلی و صادراتی طی سه ماه نخست امسال به ۲۴۱ هزار و ۸۱۰ تن رسید.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۶۹۰ هزار و ۳۰۰ تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ توانسته بود یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۵۷۴ تن محصول بفروشد.

 

رشد ۳۱۳ درصدی درآمد کچاد

رشد ۳۸۰ درصدی درآمد حاصل از فروش کنسانتره چادرملو


همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، از محل فروش کنسانتره ۴۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۰ درصد رشد دارد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ موفق شده بود از فروش کنسانتره ۱۰ هزار و ۳۲۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ موفق به کسب درآمد ۳۵۳ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریالی از آپاتیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش هشت هزار و ۸۹۳ درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال ۱۳۹۹، سه میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال درآمد از آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، از فروش گندله ۶ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۷ درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ از فروش گندله دو هزار و ۹۹۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

«کچاد» در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، حدود یک هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ موفق به کسب درآمد ۱۸ هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۰ درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته بود طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد ۶ هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۷۱ میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازار داخلی کسب کند.

گفتنی است که «کچاد» در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته است ۷۰۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال درآمد از فروش نرمه گندله در بازار‌های داخلی داشت.

چادرملو در سه ماه نخست امسال توانست به درآمد ۹ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریالی به دلیل فروش شمش فولادی در بازار‌های صادراتی دست یابد. به این ترتیب، جمع درآمد این شرکت بابت فروش شمش در بازار‌های داخلی و صادراتی به ۲۹ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال رسید.

مجموع درآمد چادرملو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۸۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱۳ درصد رشد دارد. این شرکت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۲۱ هزار و ۳۲۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال درآمد به دست آورد.

رشد ۳۱۳ درصدی درآمد کچاد

منبع: نبض بورس

عناوین برگزیده