تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۳۱
کد خبر: ۲۲۱۷۰۳
‌می‌متالز - سود انباشته در شرکت بیمه دی در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد یافته است.

به گزارش می‌متالز، سود و زیان انباشته شرکت ودی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

اندوخته سرمایه‌ای در ۳ ماهه سال گذشته صفر و در ۳ ماهه سال جاری در بیمه دی ۲۵۰میلیارد تومان می‌باشد.

نسبت بدهی در شرکت بیمه دی در ۳ ماهه بهار سال جاری ۸۰ درصد و در سه ماهه بهار سال گذشته ۸۶ درصد می‌باشد.

تسهیلات دریافتی در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری صفر می‌باشد.

سود و زیان عملیاتی ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته است.

سود و زیان خالص در دوره ۳ ماهه بهار امسال نسبت به ۳ ماهه همین دوره در سال گذشته ۶۴ درصد کاهش یافته است.

بازده حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه ابتدای سال جاری در شرکت ودی ۴ درصد و در ۳ ماهه سال گذشته ۲۴ درصد بوده است. در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته خسارت پرداختی شرکت ودی ۴۹۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۷۷۳ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است در نتیجه ۳ ماهه بهار امسال نسبت به ۳ ماهه بهار سال گذشته خسارت پرداختی ۱۵۵ درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی در شرکت ودی در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است و درآمد حاص از سرمایه گذاری از محل سایر ذخایر ۲۰۸ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۵۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌باشد.

دارایی ارزی پایان دوره شرکت ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۰۱۲ دلار، ۱ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۰۰ یورو و ۳۶ هزار و ۵۳۰ یوان می‌باشد و بدهی‌های ارزی پایان دوره شرکت ودی ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۹۸۵ دلار، ۴۵۸ هزار و ۶۳۰ یورو و ۴۶۷ هزار و ۵۵۱ یوان می‌باشد.

منبع: بورس امروز