تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۳۱
کد خبر: ۲۲۵۳۴۳
با ارزش دفتری ۱۴ تا ۴۱ میلیاردی:
‌می‌متالز - سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام سه زیرمجموعه به شرکت‌های گروه با ارزش دفتری ۱۴ تا ۴۱ میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش می‌متالز، سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام سه زیرمجموعه به شرکت‌های گروه با ارزش دفتری ۱۴ تا ۴۱ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی نماد شد.

براین اساس، "وغدیر" اعلام کرد: ۳۴۴ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۵۰ سهم معادل ۲۵.۷۳ درصد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر با ارزش دفتری ۴۱.۲ میلیارد تومان به شرکت فرعی توسعه سرمایه و صنعت غدیر در هشتم شهریور منتقل شد.

همچنین ۱۶۱ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۲۶۵ سهم معادل ۱۹ درصد سهام شرکت داروسازی قاضی به ارزش دفتری ۱۴.۲ میلیارد تومان به شرکت فرعی سرمایه گذاری آذر در هشتم شهریور منتقل شد.

در این میان، ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم معادل ۵ درصد سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ارزش دفتری ۱۶.۷ میلیارد تومان به شرکت فرعی سرمایه گذاری زرین پرشیا در نهم شهریور منتقل شد.

منبع: بورس پرس