تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۲۶
کد خبر: ۲۶۹۳۰۷
‌می‌متالز - اطلاعات با اهمیت شرکت فروسیل و نحوه فعالیت آن تشریح شد.

به گزارش می‌متالز، فروسیلیسیم خمین علت تعلیق و برنامه شروع مجدد فعالیت‌ها را شرح داد.

گزارش اطلاعات بااهمیت - (شروع مجدد فعالیت تعلیق شده قبلی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ فروسیل شفاف سازی شد.

شرح علت تعلیق و برنامه شروع مجدد با عنایت به نامه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شرکت برق منطقه‌ای باختر با موضوع اعلام برنامه زمانبندی مدیریت بار تابستان ۱۴۰۱، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ برق کوره ذوب قطع و تمامی فعالیت‌های شرکت تعلیق و در این مدت تعمیرات تجهیزات کوره صورت گرفت. طبق هماهنگی انجام شده با شرکت برق منطقه‌ای باختر تولید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ شروع شد. مبلغ درآمد‌های عملیاتی سال مالی گذشته ۴،۲۴۰،۴۶۶ میلیون ریال سهم بخش از درآمد‌های عملیاتی سال مالی گذشته ۱۰۰ درصد است.

منبع: صدای بورس

عناوین برگزیده