تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۷:۰۶
کد خبر: ۲۷۴۷۹۶
‌می‌متالز - گزارش خالص ارزش دارایی‌های NAV هر سهم شرکت شستا منتشر شد.

به گزارش می‌متالز، نسبت P/NAV سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی در روش اول در محدوده ۷۵ درصد و در روش دوم در محدوده ۵۱ درصد است.

براساس بررسی خالص ارزش دارایی‌های NAV هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مشخص شد.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت ۵ هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز ۲ هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان‌ای وی این شرکت، ۲ روش به کارگرفته شده است.

۱. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگ‌های موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

۲. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگ‌های موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده ۷۵ درصد و در روش دوم در محدوده ۵۱ درصد است.

پ. ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

تشخیص نسبت P/NAV سهم شستا با دو روش

تشخیص نسبت P/NAV سهم شستا با دو روش

منبع: صدای بورس

عناوین برگزیده