تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۷:۴۱
کد خبر: ۲۸۱۰۱۵
‌می‌متالز - گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شاملا بررسی شد.

به گزارش می‌متالز، شرکت معدنی املاح ایران ۱۳۸ تومان زیان به هر سهم داد.

براین اساس؛ شرکت معدنی املاح ایران که با نماد شاملا در بورس فعالیت دارد؛ سرمایه شرکت ۲۷۰میلیارد تومان و سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۷۳ میلیارد تومان (۱۳۸) تومان هر سهم است.
سود مجمع سال مالی قبل تعدیل شده (۱۳۸۰ ریال هر سهم).

سود تقسیمی (۱۰۴۵ ریال هر سهم) (۷۶%) و سود فصلی هر سهم۱۴۰۱ بهار (۲۹۷ ریال) - تابستان (۳۳۸ریال).

سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ بهار (۳۳۳ ریال) - تابستان (۲۶۱ریال) - پاییز (۲۸۶ ریال) - زمستان (۵۰۱ریال).

سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ بهار (۲۰۶ ریال) - تابستان (۲۲۰ ریال) - پاییز (۲۳۳ ریال) - زمستان (۲۳۱ ریال).

همچنین افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۲۲۸ میلیارد تومان (۲۲۱%) و اندیکاتور RSI ا => ۶۶ و اندیکاتور MFI ا => ۸۴ میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۸۶۰۰ ریال است.

حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۴ برابر
بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۶ %
بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹:منفی ۶۴ %
بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰: منفی ۴۱ %
بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۴۲ %
بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: منفی ۲۶ %

منبع: نبض بورس

عناوین برگزیده