تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۹:۱۴
بازدید: ۱۴۸
کد خبر: ۳۱۷۶۵۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
‌می‌متالز - مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

به گزارش می‌متالز، در دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل، برای رفع تعهد ارزی اظهارنامه‌های صادراتی با ارزش اشتباه و فاقد رأی، صادرکنندگان دارای رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی آن‌ها اصلاح شده و همچنین افرادی که درخواست بازگرداندن ارز بیشتر از ارزش اظهارنامه صادرات دارند، مواردی به تصویب رسید که باید با همکاری سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی انجام شود.

در نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس اختیارات ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ مقرر شد:

- در خصوص اظهارنامه‌های صادراتی با ارزش اشتباه و فاقد رأی، در شرایط سپری شدن مهلت موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، پس از دریافت پاسخ استعلام سازمان توسعه تجارت ایران از گمرک، مراتب به‌صورت موردی توسط دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌منظور اصلاح تعهدات ارزی صادرکننده مطرح شود. فهرست نهایی برای تأیید کارگروه برگشت ارز ارائه می‌شود.

- سازمان توسعه تجارت ایران مشخصات صادرکنندگانی که رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر پذیرش ارزش صادراتی صادرکننده را دارند، اما تاکنون آرای مزبور در سامانه جامع امور گمرکی اعمال نگردیده است را به گمرک ایران برای بررسی، اقدام و اعلام نتیجه ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از اعلام ارسال کند.

-در مورد صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی آن‌ها اصلاح شده، اما در اظهارنامه‌های صادراتی قبل از تغییر قیمت پایه صادراتی اعمال نشده است، صادرکنندگان مذکور مدعی فروش کمتر از قیمت مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی هستند، سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام و معرفی سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن بررسی دفاتر، استاد و مدارک متقاضیان، نتیجه را جهت اخذ تصمیم به دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت طرح در کمیته مزبور منعکس کند.

در خصوص افرادی که بر اساس تکلیف قانون موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست بازگرداندن ارز بیشتر از ارزش اظهارنامه صادرات دارند، پس از اصلاح ارزش اظهارنامه‌های صادراتی توسط گمرک ایران، مازاد ارز موصوف برای صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی صرفاً از طریق فروش ارز در نیما برای سایر صادرکنندگان از تمامی روش‌های برگشت ارز استفاده شود. گمرک ایران مکلف است اظهارنامه‌های صادراتی را بدون جریمه در اسرع وقت اصلاح کند. در صورت احراز مازاد ارز اظهارنامه‌های صادراتی، میزان معافیت مالیاتی بر مبنای ارز برگشتی با رعایت مبلغ ارز صادراتی احراز شده خواهد بود.

مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عناوین برگزیده