تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۴۸
کد خبر: ۲۱۷۳۵۴
‌می‌متالز - دادستان دیوان محاسبات از وصول ۳.۵ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معوق معادن و واریز به حساب خزانه داری کل خبر داد.

به گزارش می‌متالز، علی کامیار در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات در ایلام از وصول ۳.۵ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معوق معادن و واریز به حساب خزانه داری کل خبر داد و گفت: طبق مستندات ارسالی وزارت صنعت این واریزی طی سه ماهه اول سال وصول و واریز شده و پیگیری‌ها تا تسویه کامل حقوق دولتی معادن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در بررسی‌ها و گزارش‌های مسئولین سازمان صنعت مشخص شد تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن معوق مانده است و از آنجایی که پس از وصول ۶۵ درصد وجوه فوق، الباقی باید به وزارت صنعت اختصاص داده شود تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد، عدم وصول به موقع موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه در بخش معادن شده است؛ بنابراین گزارش، بیشترین مبلغ وصولی حقوق دولتی معوق معادن شامل استان‌های کرمان بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان، خراسان رضوی ۳۶۹ میلیارد تومان و کردستان بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان شده است. علی کامیار در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات در ایلام از وصول ۳.۵ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معوق معادن و واریز به حساب خزانه داری کل خبر داد و گفت: طبق مستندات ارسالی وزارت صنعت این واریزی طی سه ماهه اول سال وصول و واریز شده و پیگیری‌ها تا تسویه کامل حقوق دولتی معادن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در بررسی‌ها و گزارش‌های مسئولین سازمان صنعت مشخص شد تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن معوق مانده است و از آنجایی که پس از وصول ۶۵ درصد وجوه فوق، الباقی باید به وزارت صنعت اختصاص داده شود تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد، عدم وصول به موقع موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه در بخش معادن شده است؛ بنابراین گزارش، بیشترین مبلغ وصولی حقوق دولتی معوق معادن شامل استان‌های کرمان بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان، خراسان رضوی ۳۶۹ میلیارد تومان و کردستان بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان شده است.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده