تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۱۷
کد خبر: ۲۱۹۵۱۴
‌می‌متالز - ذخیره آب پشت سد‌های کشور به حدود ۴۹ درصد رسیده و در ۱۰ ماه گذشته، میزان خروجی آب از سد‌های کشور بیش از ۲ میلیارد مترمکعب از ورودی آب به سد‌ها بیشتر بوده است.

به گزارش می‌متالز، طبق آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری، مجموع ذخیره آب در سد‌های کشور به ۲۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسید.

این میزان که حدود ۴۹ درصد پرشدگی و ۵۱ درصد ظرفیت خالی مخازن سد‌های کشور را نشان می‌دهد، در زمان مشابه سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب بود.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ تیرماه امسال، در مجموع ۲۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سد‌های کشور شده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان ورودی آب به مخازن سد‌های کشور ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.

در حالی شاهد کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به مخازن سد‌های کشور نسبت به سال آبی گذشته هستیم که خروجی آب از سد‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ تیرماه امسال، ۲۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب بوده و کاهشی ۳۵ درصدی نسبت به خروجی ۴۵ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعبی آب از سد‌های کشور در مدت مشابه سال آبی قبل دارد.

در واقع میزان خروجی آب از سد‌های کشور در ۱۰ ماه گذشته از سال آبی جاری، ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سد‌ها بوده است.

میزان ذخایر آبی سد‌های کشور در ۲۵ تیرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۲۹ درصد کاهش داشته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده