تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۳:۰۴
کد خبر: ۲۶۹۸۵۶
‌می‌متالز - خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم کروی و P/NAV روز شرکت تحلیل شد.

به گزارش می‌متالز، توسعه معادن روی ایران NAV هر سهم را ۵۰۱۰۳ ریال اعلام کرد.

براساس این گزارش؛ خالص ارزش دارایی‌های (NAV) هر سهم شرکت کروی بررسی شد.

براساس پرتفوی بورسی؛ ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۷۹۸۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷۷۶۷ میلیارد تومان است.

مهمترین شرکت‌های بورسی آن عبارتند از کالسیمین - ملی سرب و روی ایران - فرآوری مواد معدنی ایران و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی نشان داد؛ ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۸۷۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۵۱۹ میلیارد تومان است.

بدین ترتیب NAV هر سهم کروی ۵۰۱۰۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۲ درصد است.

ارزش روز پرتفوی بورسی کروی چقدر شد؟

منبع: صدای بورس

عناوین برگزیده