تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰:۲۱
کد خبر: ۲۸۱۳۵۲
‌می‌متالز - روز شنبه مورخ ۲۸ آبانماه، هیاتی متشکل از دکتر نجارزاده قائم مقام بانک ملی ایران، دکتر صادقی معاون بانک داری جامع بانک ملی ایران، دکتر آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور، دکتر بهکارمرام رئیس امور شب استان خوزستان و جمعی از معاونین، با حضور در گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازدید کردند.

به گزارش می‌متالز، روز شنبه مورخ ۲۸ آبانماه، هیاتی متشکل از دکتر نجارزاده قائم مقام بانک ملی ایران، دکتر صادقی معاون بانک داری جامع بانک ملی ایران، دکتر آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور، دکتر بهکارمرام رئیس امور شب استان خوزستان و جمعی از معاونین، با حضور در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ضمن بازدید از خطوط تولید کارخانجات در جلسه‌ای که با دکتر محمدی سرپرست مدیریت، معاونین و مدیران شرکت در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار گردید. پس از ارائه گزارشات کارشناسی توسط معاونین امور اجتماعی و سرمایه انسانی و فنی و بهره برداری و همچنین مدیران امور حقوقی و اداره خرید، به طور کامل در جریان روند امور جاری شرکت بخصوص در زمینه تولید، بازرگانی، مواد اولیه، سرمایه مورد نیاز و … قرار گرفتند.

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بازدید قائم مقام بانک ملی ایران از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

منبع: چیلان

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده