تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۳:۰۵
کد خبر: ۲۸۱۴۶۱
‌می‌متالز - شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۰.۱ درصدی مواجه شده است.

به گزارش می‌متالز، طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

همچنین طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی عمده رشته فعالیت‌ها کاهش در شاخص تولید داشته اند، رشته فعالیت‌های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۱.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.

طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۹.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو» و «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل عمده رشته فعالیت‌ها کاهش در شاخص فروش داشته اند، بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «خودرو و قطعات» بوده است.

شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۰.۱ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایبنا، در مهرماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهیانه فعالیت‌های صنعتی بورسی ۰.۲ درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص با ۶.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۵.۶ درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با ۳.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، ۵۰.۹ درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت‌های «کاشی و سرامیک» و «ماشین آلات و تجهیزات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.

رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت منفی ۱۷.۱ درصدی داشته است.

منبع: صدای بورس

عناوین برگزیده