تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۱:۲۳
کد خبر: ۲۹۱۹۹۴
‌می‌متالز - گزارش بررسی مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت کاما منتشر شد.

به گزارش می‌متالز، شرکت باما افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال را در دستور کار دارد.

بر اساس بررسی مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت باما که با نماد کاما در بورس فعالیت دارد؛ سرمایه فعلی شرکت ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم است؛ و درصد افزایش سرمایه شرکت ۱۰۰% و به مبلغ افزایش ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال است.

موضوع افزایش سرمایه شرکت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، تأمین سرمایه در گردش و خرید سرمایه‌گذاری‌های جدید و محل تأمین افزایش سرمایه شرکت سود انباشته - ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ۱۰۰ درصد است.

کاما افزایش سرمایه می‌دهد

منبع: صدای بورس

عناوین برگزیده