رکود احتمالی

برچسب ها - رکود احتمالی
بازارهای سرمایه آمریکا در یک قاب
می متالز - برای نخستین بار از یک رکود اقتصادی بزرگ بیشتر از ۱۰ سال می‌گذرد و کماکان اقتصاد آمریکا درحال رشد و قدرت گرفتن است. دنیا از رکود سال ۲۰۰۷ درس‌های زیادی گرفت که به انواعی از اصلاحات ساختاری و مقرراتی در بانک‌ها و موسسات مالی انجامید که با هم‌گرائی و مشارکت بسیاری از کشورهای جهان همراه بود. همچنین، شرکت‌ها با آموختن از آن رکود به رفع نقاط ضعف عملیاتی و افزایش تمرکز و کارآمدی در حوزه‌هائی از مدیریت مالی خود اقدام کردند تا مانند سپری آنها را در برابر وقوع رکود بعدی حفاظت کند.
کد خبر: ۳۶۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲