تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۳۷
کد خبر: ۲۳۱۶۵۹
منحنی نرخ بازدهی در ۱۹مهر ۱۴۰۰
‌می‌متالز - حجم معاملات اوراقی بدهی دولت امروز روندی تصاعدی داشت.

به گزارش می‌متالز، حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۲۲ درصد افزایش به ۳۶۶ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۵ نماد اخزا و ۸ نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نماد‌های اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسید‌های میان مدت کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با دو دهم درصد افزایش به ۲۲.۵۹ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال به ۲۳.۱۲ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با سه دهم درصد کاهش به ۲۳.۳۰ درصد رسید. نرخ بازده آتی در سال دوم نیز با دو دهم درصد کاهش به ۲۳.۶۷ درصد رسید.

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی نیز شاهد نوساناتی بود. این منحنی در اکثر سررسید‌ها موازی با رقم ۲۳.۶ درصد بود.

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسید‌های زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسید‌های مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

منبع: بورس امروز