تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۲:۵۳
کد خبر: ۲۶۹۴۲۵
‌می‌متالز - شرکت آماده عرضه اولیه ۱۵ درصدی فرو آلیاژ ایران از تعلیق فعالیت به دلیل اعمال محدودیت برق و کاهش توان برق مصرفی کارخانه خبر داد و اثر این رویداد بر سود مرداد را اعلام کرد.

به گزارش می‌متالز، شرکت فرو آلیاژ ایران با اعمال محدودیت برق منطقه‌ای باختر و کاهش توان برق مصرفی کارخانه از تعلیق فعالیت از اول تیر ماه و برآورد افت تولید مذاب و کاهش سودآوری در مرداد خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، رضا عابدی جوزم مدیرعامل "فروژ" اعلام کرد: شرکت برق منطقه‌ای باختر با اعلام برنامه زمانبندی مدیریت بار تابستان طی نامه سوم خرداد با اعمال محدودیت، توان برق مصرفی کارخانه این شرکت را کاهش داد که منجر به تعلیق فعالیت از اول تیر شد و آغاز بکار مجدد ۱۵ شهریور برآورد می‌شود

اعمال محدودیت مزبور موجب کاهش مذاب تولیدی شرکت شد. چنانچه اعمال محدودیت در مرداد ماه نیز ادامه یابد و توان تخصیصی همانند تیر ماه باشد، افت تولید مذاب حدود ۲ هزار تن و کاهش سودآوری ناشی از آن ۴۵ میلیارد تومان خواهد بود. برآورد کامل اثرات مالی اعمال محدودیت‌های فوق پس از اتمام دوره مندرج در نامه شناسایی خواهد شد.

با توجه به مذاکرات انجام گرفته، کاهش توان کوره‌های شرکت معادل ارقام مندرج در نامه فوق صورت نگرفته، اما این کاهش به گونه‌ای انجام گرفته و مدیریت شده که هم بتوان با شرکت برق منطقه‌ای مساعدت لازم را به عمل آورد و هم آسیبی به تجهیزات کارخانه وارد نشود؛ بنابراین گزارش، شرکت فروآلیاژ ایران با سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی از هشتم آبان سال ۱۴۰۰ در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام بایستد.

منبع: نبض بورس

عناوین برگزیده