تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۹:۲۰
کد خبر: ۲۹۲۲۱۵
‌می‌متالز - آمار منتشره وزارت صمت از آمار تولید خودرو در دی‌ماه نشان از رشد قابل‌توجه تولید خودرو‌های تجاری دارد. بنابر این آمار تولید مینی‌بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۷۴درصد افزایش تولید همراه بوده است. همچنین آمار تجمیعی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه نیز نشان می‌دهد تولید این خودرو‌ها در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال قبل به میزان قابل توجه ۱۳۹درصد رشد پیدا کرده است.

به گزارش می‌متالز، «آمارنامه صنعت خودرو» چندی پیش از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت منتشر شد و به آمار تولید انواع خودرو‌ها در دی‌ماه و همچنین ۱۰ماهه امسال پرداخته بود. مطابق این آمار در ده‌ماهه سال جاری، کل تولیـد خـودروی مینـی‌بـوس، میـدل‌بـاس و اتوبـوس هزار و ۹۷۶ دسـتگاه بـوده کـه نسـبت بـه تولیـد ۱۳۶۵ دسـتگاه در سـال ۱۴۰۰ از ۴۵درصد رشد برخـوردار بـوده اسـت. اما رشد تولید تجاری‌ها در بیش از هرچیز مدیون افزایش تولید کامیونت، کامیون و کشنده است. این دست از خودرو‌ها در ده‌ماهه سال جاری به تیراژ ۲۶هزار و ۹۰ دستگاه رسید کــه نســبت بــه تولیــد ده‌هزار و ۳۸۲ دســتگاه در مدت مشابه ســال قبل، ۱۵هزار و ۷۰۸ دستگاه بیشتر بوده که نشان از رشد ۱۵۱درصدی دارد. رشد تولید خودرو‌های تجاری در صورتی است که این دست از خودرو‌ها پیش از این وزنه بزرگی در زیان خودروسازی‌ها محسوب می‌شدند؛ اما در سال جاری با افزایش تیراژ، به نوعی تولید آن‌ها به مقیاس اقتصادی رسیده و اکنون تولید این خودرو‌ها برای خودروسازان با سود همراه است.

علاوه بر این، عرضه خودرو‌های تجاری از طریق دیگری نیز درحال افزایش است. واردات کامیون‌های دست‌دوم گرچه با حاشیه‌های زیاد و معطلی بلندمدت در گمرکات همراه بود، اما از چندی پیش آغاز شده و این خودرو‌ها نیز به بازار خودرو‌های تجاری کشور اضافه می‌شوند. آمار منتشرشده از طرف وزارت صمت نشان می‌دهد ایران‌خودرو مینی‌بوس و میدل‌باس را در دی‌ماه متوقف کرده بود. گرچه در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز تنها شش دستگاه از این خودرو‌ها تولید کرده بود، اما در دی‌ماه سال جاری این رقم را به صفر رساند. همین وضعیت در مورد ده‌ماهه نیز صدق می‌کند و تولید مینی‌بوس و میدل‌باس ایران‌خودرو از ۶۸ دستگاه تنها به یک دستگاه رسید که نشان از کاهش ۹۵ رصدی دارد. در مورد اتوبوس، اما ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه بوده است؛ به طوری که در ده‌ماهه سال گذشته این شرکت ۴۴۹ دستگاه اتوبوس تولید کرده بود، اما امسال این رقم را به ۵۵۸ دستگاه رسانده که با ۱۰۹ دستگاه افزایش، حاکی از رشد ۲۴درصدی است.

همچنین ایران‌خودرو در دی‌ماه هزار و ۲۱۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید کرد که دی‌ماه سال گذشته ۵۳۳ دستگاه بیشتر بوده و ۷۸ درصد افزایش یافته است. آمار ده‌ماهه نیز نشان از رشد این خودرو‌ها از چهار هزار و ۲۲۲ دستگاه به ۱۰ هزار و ۷۶۱ دستگاه دارد، بنابراین در ده‌ماهه امسال ایران‌خودرو ۱۵۵درصد بیشتر کامیونت، کامیون و کشنده تولید کرده است. سایپا نیز از بین خودرو‌های تجاری تنها کامیونت، کامیون و کشنده تولید می‌کند که در دی‌ماه به ۱۵۶ دستگاه رسید و ۲۹درصد افزایش داشت. در ده‌ماهه نیز از ۳۵۶هزار و ۹۳۲ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۳۹۰هزار و ۶۲۸ دستگاه در سال ۱۴۰۱ رسیده که ۹درصد بیشتر بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده