تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸:۱۴
بازدید: ۳۴۶
کد خبر: ۲۰۳۰۸۵

افزایش ۴.۶ درصدی قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

‌می‌متالز - در بررسی بازار قیمت ضایعات آلومینیومی، آمار‌ها گویای آن است که ضایعات سفاله آلومینیوم نرم طی یک روز افزایش قیمت ۴.۶ درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش می‌متالز، همان‌طور که در نمودار ۱ آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم بیشترین افزایش قیمت را در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه ۲۸ اسفند ماه، با رشد ۴.۶ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۲۲ هزار و ۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۳ هزار و ۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

ضایعات سفاله آلومینیوم خشک روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند ماه، دومین ضایعاتی است که در یک روز اخیر افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه ۳۰ اسفند ماه با رشد ۴.۱ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۲۶ هزار و ۱۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۷ هزار و ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

ضایعات زینک آلومینیوم خشک نیز، ۱.۱ درصد افزایش قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن ۴۱ هزار و ۶۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به ۴۲ هزار و ۱۴۰ تومان رسید و در رده سوم افزایش قیمت روزانه قرار گرفت.

کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک روز

طبق نمودار ۱، ضایعات آلومینیوم خشک در روز ۲۸ اسفند ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به روز گذشته ۲.۳ درصد افت داشت و از ۳۲ هزار و ۲۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۱ هزار و ۵۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

ضایعات پروفیل شاخه نیز در روز ۲۸ اسفند ماه، با قیمت ۳۷ هزار ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، افت ۲.۱ درصدی را نسبت به روز گذشته که قیمت آن ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

ضایعات پیستون در روز ۲۸ اسفند ماه، ۲.۱ درصد افت قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و به ۳۸ هزار و ۶۷۰ تومان رسید.

افزایش ۴.۶ درصدی قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

کاهش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر

طبق نمودار ۲، در روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند ماه، قیمت قوطی رانی نسبت به هفته گذشته ۲۱ اسفند ماه، ۱۲.۳ درصد افت قیمت داشته و از ۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

همچنین ضایعات رینگ آلومینیومی در روز ۲۸ اسفند ماه، رشد افت ۱۰.۴ درصدی را نسبت به هفته گذشته ۲۱ اسفند ماه تجربه کرد و از ۴۵ هزار و ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۴۱ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم کاهش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد.

همچنین ضایعات رادیات آلومینیوم نیز با قیمت ۲۹ هزار و ۹۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، افت ۹.۲ درصدی را نسبت به هفته قبل که قیمت آن ۳۳ هزار و ۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و در رده سوم افزایش قیمت هفتگی قرار گرفت.

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده