تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۳۵
کد خبر: ۲۲۲۹۲۴
‌می‌متالز - پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مطرح شد.

به گزارش می‌متالز، پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مطرح شد. این افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰درصد) خواهد بود.

همچنین محل افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا، جبران بخشی از مخارج سرمایه‌ای انجام شده در شرکت‌های سرمایه پذیر و تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس است.

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط