تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۸:۴۸
کد خبر: ۲۶۳۳۵۹
‌می‌متالز - طی یک هفته گذشته در بازار ضایعات آلومینیومی، ضایعات سفاله آلومینیوم خشک با ۱.۴ درصد رشد قیمت، بیشترین افزایش قیمت هفتگی را ثبت کرد.

به گزارش می‌متالز، همان‌طور که در نمودار ۱ آمده است، ضایعات سرسیلندر بیشترین افزایش قیمت را در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ماه، با رشد ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل از آن، از ۶۹ هزار و ۵۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۶۹ هزار و ۸۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

طبق نمودار ۱، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم در روز ۲۶ خرداد ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به روز قبل، ۱.۴ درصد افت داشت و از ۳۷ هزار و ۸۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۶ هزار و ۳۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

ضایعات قوطی رانی نیز در روز ۲۶ خرداد ماه، با قیمت ۴۴ هزار ۳۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، افت ۱.۶ درصدی را نسبت به روز گذشته که قیمت آن ۴۵ هزار و ۱۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

ضایعات آلومینیوم ظرفی در این روز، یک درصد افت قیمت را نسبت به روز قبل که قیمت آن ۶۸ هزار و ۳۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و قیمت آن به ۶۷ هزار و ۷۴۰ تومان رسید.

رشد ۱.۴ درصدی قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم خشک


افزایش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر


طبق نمودار ۲، ضایعات سفاله آلومینیوم خشک در روز ۲۶ خرداد ماه سال جاری، بیشترین رشد قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک هفته اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن نسبت به هفته پیش، ۱.۴ درصد افت داشت و از ۴۳ هزار و ۱۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۴۳ هزار و ۷۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

ضایعات رادیات آلومینیوم نیز در روز ۲۶ خرداد ماه، با قیمت ۵۱ هزار ۴۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد یک درصدی را نسبت به هفته گذشته که قیمت آن ۵۰ هزار و ۹۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

ضایعات پروفیل شاخه در این روز، ۰.۶ درصد رشد قیمت را نسبت به هفته قبل که قیمت آن ۶۵ هزار و ۸۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و قیمت آن به ۶۶ هزار و ۱۰ تومان رسید.

طبق نمودار ۲، در روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ماه، قیمت ضایعات پیستون نسبت به هفته گذشته، ۱.۲ درصد افت قیمت داشته و از ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۶۹ هزار و ۷۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

همچنین ضایعات آلومینیوم نرم در روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ماه، افت قیمت ۰.۸ درصدی قیمت را نسبت به هفته گذشته ۱۹ خرداد ماه تجربه کرد و از ۶۵ هزار و ۱۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۶۴ هزار و ۵۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و رده دوم کاهش قیمت هفتگی را به خود اختصاص داد.

ضایعات رینگ آلومینیومی نیز با قیمت ۷۳ هزار و ۴۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، افت ۰.۶ درصدی را نسبت به هفته قبل که قیمت آن ۷۳ هزار و ۸۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد و در رده سوم کاهش قیمت هفتگی قرار گرفت.

رشد ۱.۴ درصدی قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

منبع: فلزات آنلاین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده