تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۹:۳۵
کد خبر: ۲۴۴۶۱۷
در آذر ماه ۱۴۰۰ رخ داد؛
‌می‌متالز - شرکت فولاد خوزستان طی آذر ماه امسال با فروش ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ تن محصول در بازار داخلی و ۲۱۵ هزار و ۳۶۰ تن محصول در بازار صادراتی، پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که این میزان بیشترین درآمد ماهانه این شرکت محسوب می‌شود.

به گزارش می‌متالز، فولاد خوزستان در آذر ماه سال جاری همانند ماه‌های گذشته رکوردشکنی‌هایی در تولید گندله و آهن اسفنجی از خود بر جای گذاشت و در همین حال با صادرات بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول در این ماه، بالاترین میزان صادرات ماهانه خود را از ابتدای امسال به ثبت رساند.

رشد ۱۹ درصدی تولید اسلب

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانست در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۴۶ بیلت و بلوم تولید کند. این شرکت در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۴۱۸ تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

«فخوز» تا پایان آذر ماه سال جاری یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۸۸۷ تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۹ درصدی همراه بوده است. این شرکت در سال گذشته طی همین مدت، یک میلیون و ۹۶ هزار و ۷۶۱ تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، چهار میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۲۹ تن گندله تولید شد. این شرکت در ۹ ماه سال قبل، چهار میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۶۷ تن گندله تولید کرده بود.

«فخوز» در ۹ ماه امسال توانست دو میلیون و ۵۷۲ هزار و ۱۶۶ تن آهن اسفنجی تولید کند. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، دو میلیون و ۹۸۵ هزار و ۷۶۸ تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در ۹ ماه سال جاری به دو میلیون و ۴۲۰ هزار و ۱۳۳ تن رسید. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته توانسته بود دو میلیون و ۹۱۹ هزار و ۱۷۹ تن محصول تولید کند.

رکوردشکنی «فخوز» در فروش

رشد ۱۲۳ درصدی صادرات اسلب فخوز

نمودار ۲ حاکی از آن است شرکت فولاد خوزستان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، ۸۳۲ هزار و ۵۲۴ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش رساند. فولاد خوزستان در ۹ ماه سال گذشته موفق شده بود ۹۵۷ هزار و ۲۲۷ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

«فخوز» تا پایان آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۸۱۹ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخت. این شرکت تا پایان آذر ماه سال پیش، ۷۳۰ هزار و ۵۳ تن اسلب را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان طی ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال به ۹۴۶ هزار و ۳۴۳ تن رسید. این شرکت ماه طی همین مدت در سال ۱۳۹۹، توانسته بود یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۲۸۰ تن محصول فولادی را در بازار‌های داخلی به فروش برساند.

«فخوز» در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ توانست ۴۲ هزار و ۸۳۶ تن آهن اسفنجی را در بازار‌های داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک هزار و ۹۰۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، دو هزار و ۱۳۸ تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله در فولاد خوزستان طی ۹ ماه سال جاری به ۱۰۷ هزار و ۹۵۹ تن رسید. این شرکت ۲۶۴ هزار و ۹۹۹ تن گندله را طی ۹ ماه سال پیش در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت فولاد خوزستان تا پایان آذر ماه امسال موفق به فروش ۵۹۸ هزار و ۵۱۳ تن بیلت و بلوم در بازار‌های صادراتی شد. این شرکت تا پایان آذر ماه سال قبل توانسته بود ۷۷۳ هزار و ۸۰۰ تن بیلت و بلوم را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

«فخوز» در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، ۷۳۴ هزار و ۵۱ تن اسلب را روانه بازار‌های صادراتی کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹، ۳۲۸ هزار و ۱۴۰ تن اسلب صادر کرده بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان طی ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال جاری به یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۳ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته توانسته بود یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۰۲ تن محصول را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

فولاد خوزستان توانست در ۹ ماه امسال یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۳۷ تن بلوم و بیلت در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ در مجموع یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۲۷ تن بلوم و بیلت فروخته بود.

«فخوز» موفق شده بود تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۷۰ تن اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیانگر ۸ درصد رشد است. این شرکت تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود یک میلیون و ۵۸ هزار و ۱۹۳ تن اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۰۷ تن رسید. این شرکت در ۹ ماه سال گذشته توانسته بود دو میلیون و ۷۸۹ هزار و ۲۲۰ تن محصول فولادی بفروشد.

رکوردشکنی «فخوز» در فروش

رشد ۳۲ درصدی درآمد حاصل از صادرات بیلت و بلوم

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۶۷ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، از رشد یک درصدی برخوردار بوده است. فولاد خوزستان در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۶۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«فخوز» از آغاز سال جاری تا پایان آذر ماه، ۶۵ هزار و ۸۱۶ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد به دست آورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده ۲۲ درصد رشد است. این شرکت تا پایان آذر ماه سال گذشته، ۵۳ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در ۹ ماه امسال از فروش گندله در بازار‌های داخلی، سه هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۶ درصد رشد داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، سه هزار و ۲۸۲ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله کسب کرده بود.

«فخوز» با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی طی ۹ ماه سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۵۸۹ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هفت هزار و ۷۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۹ ماه سال پیش توانسته بود از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی، ۴۵ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات تا پایان آذر ماه سال جاری به ۱۴۱ هزار و ۲۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال پیش ۱۴ درصد رشد داشته است. این شرکت تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۲۳ هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

فولاد خوزستان طی ۹ ماه امسال موفق به کسب درآمد ۷۸ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت طی ۹ ماه سال ۱۳۹۹، ۵۹ هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال درآمد از صادرات بیلت و بلوم به دست آورده بود.

«فخوز» در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ موفق شد ۱۰۹ هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازار‌های صادراتی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۳۳۸ درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در سال قبل طی همین مدت توانسته بود ۲۵ هزار و ۳۹ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال اسلب را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند.

همچنین شرکت فولاد خوزستان یک هزار و ۴۰۹ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال درآمد از صادرات آهن اسفنجی در ۹ ماه امسال به دست آورد. ضمن اینکه این شرکت توانسته بود از صادرات ورق در ۹ ماه سال گذشته، ۷۴۳ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال درآمد کسب کند.

«فخوز» توانست تا پایان آذر ماه سال جاری، به ۱۸۹ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی برسد که در مقایسه با سال پیش، حاکی از رشد ۱۲۲ درصدی است. این شرکت تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹، ۸۵ هزار و ۲۲ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم فولاد خوزستان در بازار‌های داخلی و صادراتی طی ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶ هزار و ۹۳ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۵ درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در سال قبل طی همین مدت، ۱۲۵ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال درآمد از فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

«فخوز» در ۹ ماه سال جاری توانست از فروش اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی، ۱۷۵ هزار و ۶۷۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال درآمد حاصل کند که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، ۱۲۳ درصد رشد داشته است. شرکت فولاد خوزستان در ۹ ماه سال گذشته، ۷۸ هزار و ۷۶۲ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال به ۳۳۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد و ۵۲۹ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر ۵۸ درصد رشد است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ طی همین مدت، توانسته بود ۲۰۸ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

رکوردشکنی «فخوز» در فروش

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده